Les exportacions en cadena

Quan una empresa intervé como a proveïdor en una exportació cadena, és a dir quan  fa una venda a una altre empresa establerta a Espanya que posteriorment exportarà  la mercaderia fora de la UE,  és freqüent  que el client li demani que facturi sense Iva en aplicació de l’exempció per exportació. Cal està alerta a ……
Llegir més »

EL NOU IVA A LA XINA

L’1 de Maig de 2016 va entrar en vigor la nova regulació del IVA a la Xina que substituirà l’impost sobre els negocis (Business Tax). El canvi en la normativa d’aquest impost consisteix en fer-lo extensiu a sectors com ara el financer, l’immobiliari, l’assegurador i bens i servies de consum. L’avantatge del nou impost per ……
Llegir més »