Acord econòmic i comercial global CETA

El 21 setembre 2017 entra en vigor l’aplicació provisional de l’Acord Econòmic i Comercial Global denominat (CETA) que pretén impulsar el comerç i l’activitat econòmica entre la UE i Canadà.

Les principals aportacions per a les empeses que exporten o tenen intenció d’obrir mercat al Canadà són les següents:

  • S’eliminen els aranzels duaners. Això facilitarà les exportacions de productes i farà que siguin més competitius en el mercat canadenc.
  • Per tal que els productes gaudeixin de tracte preferencial, i per tant les exportacions a Canadà no tinguin aranzels, cal que els productes siguin originàries de la UE.

Per conèixer quin és el requisit d’origen per tal que els productes que fabriquem i comercialitzem puguin accedir al mercat del Canada sense aranzels es pot consultar el següent enllaç

  • No s’utilitzarà l’EUR-1, sinó que caldrà que l’empresa exportadora faci una declaració en la factura o en qualsevol altre document comercial. Per poder fer aquestes declaracions d’origen cal registrar-se al Registre d’Exportadors (Sistema REX) i sol·licitar el número d’exportador registrat.

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/DC47.shtml

Si l’empresa disposa de número d’exportador autoritzat pot utilitzar-lo amb Canadà  fins al 31 de desembre de 2017.

Per enviaments per sota de 6.000 euros es pot fer la declaració d’origen sense estar registrat.

Canadà només exigeix la declaració d’origen per importacions superiors a 1.600 euros.

  • En el cas que es necessiti una declaració de proveïdor per poder disposar de la prova de compliment dels requisits d’origen, es pot utilitzar els models de l’Annex 22-15 i 22-16 així com els annexos 22-17 i 22-18 del Reglament d’Execució del CAU (RECAPTA).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1493972162676&uri=CELEX:32015R2447

L’acord conté disposicions que van més enllà del comerç de mercaderies com ara la prestació de serveis financers, propietat intel·lectual, propietat industrial comerç electrònic i medi ambient entre d’altres.

Per a  consultar el text complet de l’acord poden accedir a: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/index_es.htm

 

Asun Cirera
Advocada

Comments for this post are closed.