Acord econòmic i comercial global CETA

El 21 setembre 2017 entra en vigor l’aplicació provisional de l’Acord Econòmic i Comercial Global denominat (CETA) que pretén impulsar el comerç i l’activitat econòmica entre la UE i Canadà. Les principals aportacions per a les empeses que exporten o tenen intenció d’obrir mercat al Canadà són les següents: S’eliminen els aranzels duaners. Això facilitarà ……
Llegir més »

EU – CANADA (CETA) ACORD ECONÒMIC I COMERCIAL GLOBAL (AECG)

L’acord subscrit entre la UE i Canadà, és l’acord més modern i ambiciós tancat fins a la data. El CETA aborda un ampli espectre de mesures. Suposa la desaparició de pràcticament el 99% dels aranzels que suporten els bens i serveis que exporten aquestes empreses. Entre aquests bens destaquen els productes industrials, molt especialment el ……
Llegir més »