Registre en el REX per a les exportacions a Canadà

L’Acord Econòmic i comercial global (CETA) entre la UE i Canadà va entrar en vigor el passat 21de Setembre de 2017. A diferencia d’altres convenis, en aquest no es preveu la utilització del EUR-1 sinó un sistema de Registre (REX). Per tant només les empreses inscrites al REX poden beneficiar-se de les preferències aranzelàries previstes ……
Llegir més »

Acord econòmic i comercial global CETA

El 21 setembre 2017 entra en vigor l’aplicació provisional de l’Acord Econòmic i Comercial Global denominat (CETA) que pretén impulsar el comerç i l’activitat econòmica entre la UE i Canadà. Les principals aportacions per a les empeses que exporten o tenen intenció d’obrir mercat al Canadà són les següents: S’eliminen els aranzels duaners. Això facilitarà ……
Llegir més »