Comerç exterior a Catalunya Febrer de 2022

El mes de febrer de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 16,3% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, aconseguint els 7.389,7 milions d’euros, experimentant un creixement sostingut si bé inferior a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (27,1%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (29.920,3 milions d’euros) va ser del 24,7%. El sector químic, primera sector industrial en termes de comerç exterior, va ser el de major contribució a aquest increment de les exportacions.

Les importacions catalanes al febrer de 2022 van suposar 8.780,3 milions d’euros, amb un augment de 25,8% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior i netament inferior al 38,8% de tva de les importacions espanyoles. Van representar el 25,7% del total de les importacions espanyoles (34.172,2 milions d’euros). La contribució de productes químics i energètics en les importacions va aprofundir el dèficit comercial de Catalunya.

El saldo comercial de Catalunya va registrar al febrer de 2022 un dèficit de -1.390,7 milions d’euros, superior al del mateix mes de 2021 (-630,1 milions d’euros amb dades provisionals). La taxa de cobertura es va situar en el 84,2%, 6,8 punts percentuals menys que al febrer de 2021 (91,0%, segons dades provisionals).

Per sectors, la indústria química ha incrementat el seu nivell d’exportació molt positivament, igual que les indústries de béns d’equip i manufactures de consum.

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-febrer de 2022, les exportacions de Catalunya van créixer un 18,2% respecte del mateix període en 2021 fins a aconseguir 13.713,2 milions d’euros, (24,3% del total de les exportacions espanyoles). Per part seva, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 16.657,9 milions d’euros (24,8% del total d’Espanya), amb un augment de 27,6% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tota Espanya (43,5%).

Per sectors, la indústria química ha incrementat el seu nivell d’importació molt positivament, igual que les indústries de manufactures de consum, alimentària i béns d’equip, per les seves altes taxes de creixement.

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-febrer de 2021 va aconseguir la xifra de -2.944,7 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 82,3%, 6,5 punts percentuals menor que la del mateix període de 2021 (88,8%, dades provisionals), amb un increment significatiu del dèficit energètic.

L’anàlisi d’aquestes dades exigeix posar-los en el context dels efectes de la crisi sanitària encara en vigor al febrer de 2021, dels problemes associats a inflació de preus energètics i de matèries primeres, dels colls d’ampolla en cadenes de subministrament i de l’incipient conflicte armat a Ucraïna.

Font: Servicio de Información de ICEX

Comments for this post are closed.