Dades de comerç exterior Catalunya | Gener 2022

El mes de gener de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 16,0% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 6.088,5 milions d’euros, 8,6 punts inferior a la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (24,6%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (25.542,6 milions d’euros) va ser del 23,8%. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, va aportar la contribució més important a aquest increment de les exportacions.

Les importacions catalanes al gener de 2022 van suposar 7.671,5 milions d’euros, amb un augment de 26,3% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior i netament inferior al 42,2% de tva de les importacions espanyoles que van representar el 24,2% del total de les importacions espanyoles (31.665,6 milions d’euros). La contribució dels productes energètics en les importacions va aprofundir el dèficit comercial de Catalunya.

El saldo comercial de Catalunya va enregistrar, al gener de 2022,  un dèficit de 1.583,0 milions d’euros, superior al del mateix mes de 2021 (827,3 milions d’euros amb dades provisionals). La taxa de cobertura es va situar en el 79,4%, 7 punts percentuals menys que al gener de 2021 (86,4%, segons dades provisionals).

Per sectors, la indústria química ha incrementat el seu nivell d’exportació molt positivament, igual que les indústries de béns d’equip i manufactures de consum.

L’anàlisi d’aquestes dades exigeix posar-los en el context dels efectes de la crisi sanitària encara en vigor al gener de 2021.

Font: ICEX

Comments for this post are closed.