Dades de comerç exterior de mercaderies

El mes de juny de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 18,4% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 8.398,1 milions d’euros. Això suposa un sostingut creixement amb una taxa de variació anual (tva) de 18,4%, lleugerament inferior a la del conjunt d’exportacions espanyoles (26,6%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (34.949,4 milions d’euros) va ser del 24,0%. El sector químic, primera rúbrica industrial en termes de comerç exterior, continua sent el de major contribució a aquest increment de les exportacions.

Llegeix l’informe

Comments for this post are closed.