El mercat dels productes Halal

El mercat Halal constitueix una gran oportunitat perquè les empreses catalanes trobin nous segments  per superar la crisi del Covid.  Aquest mercat inclou  57 països emergents  de majoria musulmana i més de 1.600 milions de consumidors, amb poder adquisitiu creixent.  

A més,  països com França, la Índia o els Estats Units, tot i que la seva població no és majoritàriament musulmana, la demanda de productes Halal creix de forma sostinguda donat que compten amb un percentatge important de població que professa aquesta religió i que consumeix, per tant, productes Halal.

Llegir l’article

Comments for this post are closed.