Estadístiques de comerç internacional de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD)

Les previsions de la UNCTAD demostren que el comerç mundial de serveis encara no ha aconseguit el seu nivell prepandèmic, mentre que el de les mercaderies hauria d’haver-lo superat en un 15%.

La UNCTAD preveu per a l’any 2021 un fort augment del 22,4% del valor del comerç mundial de mercaderies respecte a l’any 2020. El valor del comerç mundial de béns augmentarà considerablement, un 15% més que abans de l’arribada de la pandèmia de COVID-19.

Exportacions mundials de mercaderies (per trimestre en 1000 milions de USD)

Font:unctad.org

Però el comerç de serveis no aconseguirà el seu nivell anterior a la pandèmia, malgrat un creixement del 13,6% previst per a 2021, després de la forta contracció registrada en 2020.

Exportacions mundials de serveis ( per trimestre en 1000 milions de USD)

Font:unctad.org

L’informe anual presenta el paisatge estadístic per a 2020 a través d’una àmplia varietat de dades sobre comerç internacional, inversió, transport marítim i desenvolupament. També presenta l’evolució de la situació en 2021, gràcies a projeccions basades en dades, conegudes com a previsions immediates, avui i en un futur immediat.

Les estimacions es revisaran a mesura que estiguin disponibles les estadístiques oficials i altres indicadors per a 2021. El pròxim butlletí del CNUCED sobre les previsions comercials immediates està previst per a gener de 2022.

Segons l’informe, el comerç mundial de mercaderies va registrar una caiguda del 7,4% en 2020 durant la pandèmia de COVID-19. Les exportacions mundials van ascendir a 17,6 bilions de dòlars, és a dir, una baixada d’1,4 bilió de dòlars respecte a l’any anterior. Això correspon a la baixada anual més forta registrada des de 2009, any en què els intercanvis havien caigut un 22%.

La reducció del valor del comerç mundial de serveis ha estat molt superior, amb una reducció del 20% en 2020 respecte a 2019. Aquest és el descens més important del comerç de serveis des de 1990. En comparació, el valor del comerç de serveis va caure un 9,5% en 2009 a conseqüència de la crisi financera mundial.

La recuperació és més lenta pel que fa del comerç mundial de serveis en 2021 mentre el comerç mundial de mercaderies es va recuperar ràpidament, superant el seu nivell anterior a la crisi a finals de 2020. No obstant això, les previsions immediates de la UNCTAD demostren que aquest ritme del creixement del comerç de mercaderies ha anat minvant gradualment en 2021.

Pel que fa al comerç mundial de serveis, la trajectòria de recuperació observada en els primers sis mesos de 2021 hauria de continuar en el tercer trimestre del mateix any, amb un augment del 23% respecte als baixos nivells del mateix període en 2020.

El ritme de creixement del comerç de serveis hauria de disminuir en el quart trimestre de 2021, i el sector encara no ha aconseguit els seus nivells anteriors a la pandèmia.

Entre els serveis, els viatges han estat els més afectats. En 2020 van patir una dràstica caiguda del 63%, la qual cosa va afectar de manera significativa a l’economia del turisme. El transport internacional, inclosos els passatgers i les mercaderies, va caure un 20% durant l’any passat.

Les exportacions de serveis a les empreses, la propietat intel·lectual, els serveis financers i les assegurances han demostrat una resistència superior en minvar  només un 3%. Al mateix temps, el comerç de serveis de telecomunicacions, informàtica i informació ha continuat augmentant durant tota la pandèmia, excepte a l’Àfrica.

La pandèmia també ha afectat greument el comerç marítim internacional, ha afectat les operacions i ha provocat pressions en la cadena de subministrament. Com a resultat, el volum del comerç marítim va caure un 3,8% en 2020.

A més, els fluxos mundials d’inversions directes estrangeres han caigut dràsticament un 35% en 2020, gairebé un 20% per sota del nivell registrat durant la crisi financera de 2009.

Aquestes tendències, i altres grans tendències en les estadístiques rellevants sobre comerç internacional i desenvolupament, es descriuen en el Manual d’Estadística de la UNCTAD i la base de dades unCTADstat, posant així a la disposició dels responsables de la presa de decisions, especialistes en recerca, acadèmics, funcionaris governamentals, representants d’organitzacions internacionals, periodistes, executius i membres d’organitzacions no governamentals.

La versió web de l’informe de la UNCTAD així com altres estadístiques de comerç internacional es poden trobar en l’enllaç següent: https://hbs.unctad.org/

Comments for this post are closed.