Exportacions catalanes | Novembre 2021

El mes de novembre de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 15,4% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, aconseguint els 7.596,5 milions d’euros, 7,2 punts menys que la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (22,6%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (30.308,8 milions d’euros) va ser del 25,1%.

Les importacions catalanes al novembre de 2021 van suposar 8.885,8 milions d’euros, amb un augment de 27,6% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior i netament inferior al 36,3% de tva de les importacions espanyoles. Van representar el 25,7% del total de les importacions espanyoles (34.515,9 milions d’euros, amb taxa de variació anual de 36,3%).

El saldo comercial de Catalunya va registrar al novembre de 2021 un dèficit de -1.289,3 milions d’euros, un 236,6% superior al del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 85,5%, 9 punts percentuals menys que al novembre de 2020 (94,5%, segons dades provisionals), en accentuar-se la seva deterioració a causa de l’anticipació de compres de matèries primeres, béns intermedis i productes acabats tant estacionals (lligats a la campanya de Nadal) com no estacionals.

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-novembre de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 22,0% respecte del mateix període en 2020 fins a aconseguir 73.844,3 milions d’euros, (25,6% del total de les exportacions espanyoles). Per part seva, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 82.239,5 milions d’euros (26,5% del total d’Espanya), amb un augment de 18,8% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota de les importacions de tota Espanya (23,6%).

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-novembre de 2021 va aconseguir la xifra de -8.395,3 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 89,8%, amb una millora de 2,4 punts percentuals respecte al mateix període de 2020 (87,4%, dades provisionals).

Comments for this post are closed.