Informe de Comerç Exterior de mercaderies de Catalunya actualitzat al mes de maig i acumulat gener-maig 2021

El mes de maig de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 58,0% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint  els 6.783,5 milions d’euros, 2,7 punts més que  la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (55,3%). La contribució de Catalunya al volum total d’exportacions espanyoles (27.202,2 milions d’euros) va ser del 24,9%.

Les importacions catalanes al maig de 2021 van suposar 7.389,8 milions d’euros, van augmentar un 53,3% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior. Van representar el 27,3% del total de les importacions espanyoles (27.062,0 milions d’euros, taxa de variació anual de 55,6%).

El saldo comercial de Catalunya va registrar al maig de 2021 un dèficit de -606,3 milions d’euros, un 15,0% superior al del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 91,8%, 2,7 punts percentuals més que al maig de 2020 (89,1%, segons dades provisionals).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-maig de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 27,6% respecte del mateix període en 2020, aconseguint els 32.591,7 milions d’euros, (26,0% del total de les exportacions espanyoles). Per la seva part les importacions acumulades de Catalunya van suposar 35.575,8 milions d’euros (27,4% del total d’Espanya), amb un augment de 14,9% respecte del mateix període de l’any anterior.

Catalunya, amb 6,9 punts, va ser la regió d’Espanya que va tenir una major contribució exportadora.

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-maig 2021 va aconseguir la xifra de -2.984,1 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 91,6%, amb una millora de 9,1 punts percentuals respecte al mateix període de 2020.

Podeu consultar l’informe en el següent enllaç.

Comments for this post are closed.