Informe de Comerç Exterior de mercaderies de Catalunya

El mes d’octubre de 2021, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 8,8% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 7.135,0 milions d’euros, 4,8 punts per sota  de la taxa de variació anual (tva) del conjunt d’exportacions espanyoles (13,6%)). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (28.719,6 milions d’euros) va ser del 24,8%.

Les importacions catalanes a l’octubre de 2021 van suposar 8.025,0 milions d’euros, amb un augment de 10,6% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior. Van representar el 25,0% del total de les importacions espanyoles (32.081,0 milions d’euros, amb taxa de variació anual de 23,7%).

El saldo comercial de Catalunya va registrar a l’octubre de 2021 un dèficit de -890,0 milions d’euros, un 27% superior al del mateix mes de 2020. La taxa de cobertura es va situar en el 88,9%, 1,4 punts percentuals menys que a l’octubre de 2020 (90,3%, segons dades provisionals).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-octubre de 2021, les exportacions de Catalunya van créixer un 22,9% respecte del mateix període en 2020 fins a assolir els 66.247.8 milions d’euros, (25,6% del total de les exportacions espanyoles). D’altra banda, les importacions acumulades de Catalunya van suposar 73.353,7 milions d’euros (26,6% del total d’Espanya), amb un augment de 17,8% respecte del mateix període de l’any anterior, per sota del de les importacions de tota Espanya (22,1%).

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-octubre 2021 va arribar a la xifra de -7.106,0 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 90,3% i  una millora de 3,7 punts percentuals respecte al mateix període de 2020 (86,6%, dades provisionals).

Consulta l’informe complet.

Comments for this post are closed.