Informe de comerç exterior de mercaderies d’Espanya i Catalunya i del mes de setembre de 2022 i acumulat gener-setembre 2022

L’anàlisi d’aquestes dades exigeix posar-los en el context dels problemes associats a la persistent inflació de preus energètics i de matèries primeres i a la continuïtat dels colls d’ampolla en cadenes de subministrament d’uns certs béns, a més de la reconfiguració de fluxos comercials associats al conflicte armat a Ucraïna, la crisi comercial amb Algèria i incerteses macroeconòmiques.

El mes de setembre de 2022, les exportacions catalanes de mercaderies van augmentar un 19,5% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, assolint els 8.220,7 milions d’euros. Això suposa un creixement sostingut amb una taxa de variació anual lleugerament inferior a la del conjunt d’exportacions espanyoles (22,6%). El pes de Catalunya respecte del volum total d’exportacions espanyoles (34.621,4 milions d’euros) va ser del 23,7%. El sector químic, primer sector  industrial en termes de comerç exterior, continua sent el de més pes relatiu en les exportacions catalanes (26,7% de total). Aquest mes ha destacat el creixement del sector d’automoció, que gairebé ha duplicat la seva taxa de variació anual fins a representar el 15,4% del total, immediatament darrere del de béns d’equip (16%) i  el de productes alimentaris (15,6%).

Les importacions catalanes al setembre de 2022 van ascendir a 10.391,9 milions d’euros, amb un augment de 28,4% respecte a la xifra del mateix mes de l’any anterior, netament inferior al 35,4% de tva de les importacions espanyoles. Catalunya va representar el 25,0% del total de les importacions espanyoles (41.597,4 milions d’euros).

El saldo comercial de Catalunya va patir un dèficit de -2.171,2 milions d’euros que és una xifra superior a la del mateix mes de 2021 (-1.209,6 milions d’euros amb dades provisionals), accentuant la deterioració del dèficit comercial davant la forta embranzida de les importacions,  especialment en valor, les de productes energètics i de béns intermedis. La taxa de cobertura continua minvant  fins a situar-se en el 79,1%, amb un nou descens del nivell de cobertura de 5,9 punts percentuals per sota que al setembre de 2021 (85,0%, dades provisionals).

Per sectors, la indústria química gairebé no ha vist alterada la seva xifra interanual (0,3% tva) a causa del fort descens de les exportacions de medicaments, en contrast amb les xifres d’importació (14,0% tva). La resta de sectors veuen també erosionada la seva contribució al saldo comercial a causa de l’embranzida sostinguda en valor de les importacions, especialment d’automoció (84,6% tva), productes energètics (45,6% tva) i indústries alimentàries (38,2% tva) i de béns d’equip (28% tva) així com  manufactures de consum (20,2% tva).

Pel que fa a les dades acumulades en el període gener-setembre de 2022, les exportacions de Catalunya van créixer un 17,7% respecte del mateix període en 2021 fins a assolir 69.584,2 milions d’euros, (24,3% del total de les exportacions espanyoles). D’altra banda,  les  seves importacions acumulades  van suposar 83.994,7 milions d’euros (24,7% del total d’Espanya), amb un augment de 28,6% respecte del mateix període de l’any anterior i per sota de les importacions de tota Espanya (39,8%).

En l’acumulat d’aquests primers nou mesos de l’any, per sectors, els únics sectors amb superàvit han estat alimentació i automoció. La indústria química ha acumulat dèficit a causa dels productes de química orgànica i, en menor mesura, inorgànics, en contrast amb el superàvit en medicaments, olis essencials i cosmètics, plàstics i colorants i productes per curtir.

El saldo comercial de Catalunya en l’acumulat gener-setembre de 2022 va assolir la xifra de -14.410,6 milions d’euros, amb una taxa de cobertura de 82,8%, 7,6 punts percentuals per sota que la del mateix període de 2021 (90,5%, dades provisionals). Es va establir un dèficit energètic de -4.767,4 milions d’euros (-2.849,3 milions d’euros en el mateix període de l’any anterior).

Font: ICEX

Comments for this post are closed.