Informe sobre la implantació dels acords comercials preferencials de la Unió Europea.

A l’informe s’ analitzen 35 acords preferencials, i destaca pel seu aprofitament per les empreses de la UE els acords amb Suïssa, Noruega i Turquia.  Es a dir les empreses apliquen en les seves transaccions comercials les preferències aranzelàries en els seus intercanvis comercials.

Segons l’informe ens constata un increment en general dels intercanvis comercials amb països amb els que la UE té subscrits convenis preferencials. Aquest increment pel que fa a sectors industrial es especialment rellevant en el cas de productes minerals, productes bàsics de metall i productes químics.

Tanmateix, l’increment d eles exportacions a aquests països és inferior a la que ha experimentat l’exportació a tercers països sense conveni. Això es degut al fet que ha augmentat considerablemente l’exportació de la UE  cap a dos grans mercats com són Xina i EEUU

Recordem que aquestes son xifres agregades de tots els països de la UE.

En els següents enllaços podeu accedir al resum i també a l’informe complet elaborat per la Comissió.

Comments for this post are closed.