Pla de xoc de l’ICEX de suport a la internacionalització

El Pla de Xoc  de la Covid-19 en suport a la internacionalització s’ha posat en marxa des de l’inici de la pandèmia per a mantenir el teixit exportador espanyol.

El conjunt de mesures dutes a terme pel Pla de Xoc ha mobilitzat 2.643 milions d’euros, amb diversos instruments financers d’ajuda a la internacionalització. Cal destacar un augment dels fons disponibles per a les operacions d’exportació i inversió de pimes ampliant la línia FIEM PIME; la línia CESCE COVID o el nou mecanisme fast track llançat per COFIDES.

El document que es presenta es desglossa en diversos apartats:

  • Reflexions sobre l’impacte de la crisi de la covid-19 sobre el comerç exterior.
  • La resposta ràpida dels instruments de suport a la internacionalització davant la covid-19.
  • Objectius de les mesures del pla de xoc enfront de la covid-19 en suport a la internacionalització.
  • Mesures del pla de xoc enfront de la covid-19 en suport a la internacionalització. Desglossament dels objectius.
  • Orientacions del pla d’acció per a la internacionalització de l’economia espanyola 2021-2022.

Podeu descarregar-vos el power point on es presenta aquest pla de xoc en el següent enllaç.

Comments for this post are closed.