Publicació de l’aranzel duaner comú.

La classificació aranzelaria no varia respecte a la del 2019 en referència a les matèries textils classificades als capítols 50 a 63.

Trobareu en adjunt la classificació aranzelària actualitzada.

Comments for this post are closed.