Sol·licitud per a suspensions i contingents aranzelaris autònoms

Des de la Subdirecció General de Política Aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial ens han fet saber que està obert el termini de presentació de noves sol·licituds per a suspensions i/o contingents aranzelaris autònoms.

Les sol·licituds es rebran en la Subdirecció General de Política Aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial, de la Secretaria d’Estat de Comerç, a partir del 15 de gener i fins al dia 1 de març de 2021, via correu electrònic a aquesta  adreça de correu kcardenas@mincotur.es amb còpia a sgpar.sscc@mincotur.es.

Les empreses interessades hauran d’emplenar els formularis (part I i II), (part III) i enviar-los a les adreces de correu indicades i en els terminis previstos.

Les noves sol·licituds, de ser aprovades, s’acollirien als beneficis aranzelaris corresponents a partir de l’1 de gener de 2022.

Les suspensions i contingents aranzelaris permeten incrementar la competitivitat de les empreses de la Unió mitjançant l’exempció, total o parcial, dels drets duaners en productes importats destinats a una ulterior transformació. Aquestes mesures són aplicables a matèries primeres, productes semi-acabats o components, que no es produeixen a la Unió Europea o que es produeixen en quantitats insuficients dins de la UE.

Poden sol·licitar-los qualsevol empresa establerta a la Unió Europea, o el seu representant, i sempre que el valor de l’estalvi aranzelari previst superi els 15.000 euros/any.

Així mateix, recordem que, en el marc del BREXIT, es rebran també les sol·licituds per a productes l’origen dels quals sigui el Regne Unit i que compleixin amb els requisits abans esmentats. El Regne Unit es considera un tercer país en el moment d’avaluar la producció en l’ara UE-27.

Per a més informació sobre suspensions i contingents aranzelaris podeu adreçar-vos  a la pàgina web de la Secretaria d’Estat de Comerç de MINCOTUR.

Comments for this post are closed.