Sol·licituds noves de suspensió i/o contingents aranzelaris

Des de la Subdirecció General de Política Aranzelària i d’Instruments de Defensa Comercial Secretaria d’Estat de Comerç i a través de FEIQUE  ens informen de les sol·licituds noves de suspensió i/o contingent aranzelari, així com de les sol·licituds d’esmena (si n’hi ha) de mesures existents per a productes relacionats amb el sector químic  i detallades en el següent enllaç.

Aquestes sol·licituds han estat presentades a la Comissió Europea i s’avaluaran al llarg dels pròxims mesos en el Grup d’Economia Aranzelària (Ronda 2023.07) i, de ser aprovades, entrarien en vigor l’1 de juliol de 2023.

Si la seva empresa vol manifestar algun comentari sobre aquest tema o és productora de la mercaderia per a la qual se sol·licita la suspensió o el contingent aranzelari si us plau posa’t en contacte amb la subdirecció de preferència abans del 4 de novembre. Les dades de contacte son les següents:

Subdirección General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial
Secretaría de Estado de Comercio
Pº de la Castellana 162, 28046 Madrid
(+34) 91 34 93149
kcardenas@mincotur.es

Comments for this post are closed.