SOLVIT, el mecanisme de la UE per intermediar en conflictes amb administracions de països comunitaris

Les decisions i normes injustes o una burocràcia discriminatòria poden fer que resulti difícil viure, treballar o fer negocis en un altre país de la UE.

Quan un ciutadà o una empresa de la UE s’enfronta a obstacles provocats per una administració pública d’un altre país de la UE que no aplica correctament la normativa europea, SOLVIT et pot ser útil!

SOLVIT recorda a les administracions en qüestió quins són els drets que atorga la UE i col·labora amb elles per a resoldre el problema.

En cada cas intervenen dos centres SOLVIT diferents:

  • El del teu país («centre d’origen»)
  • El del país on s’ha produït el problema («centre responsable»).

Llegir més

Comments for this post are closed.