AJUTS PROGRAMA CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIO 2017

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2017, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 4.000 euros i el cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros. Els serveis que ……
Llegir més »

Programa de Cupons a la Internacionalització 2016 (Ajuts de fins el 80% del cost del servei)

Ajuts a les empreses catalanes que volen iniciar o consolidar les primeres etapes de la seva internacionalització, per a la contractació de serveis professionals orientats als mercats internacionals, en el marc del Programa de Cupons a la Internacionalització d’ACCIÓ….
Llegir més »