Registre en el REX per a les exportacions a Canadà

L’Acord Econòmic i comercial global (CETA) entre la UE i Canadà va entrar en vigor el passat 21de Setembre de 2017. A diferencia d’altres convenis, en aquest no es preveu la utilització del EUR-1 sinó un sistema de Registre (REX). Per tant només les empreses inscrites al REX poden beneficiar-se de les preferències aranzelàries previstes ……
Llegir més »