EU – CANADA (CETA) ACORD ECONÒMIC I COMERCIAL GLOBAL (AECG)

L’acord subscrit entre la UE i Canadà, és l’acord més modern i ambiciós tancat fins a la data. El CETA aborda un ampli espectre de mesures.

Suposa la desaparició de pràcticament el 99% dels aranzels que suporten els bens i serveis que exporten aquestes empreses. Entre aquests bens destaquen els productes industrials, molt especialment el sector farmacèutic i l’alimentació amb la protecció de més  de 143 indicacions geogràfiques d’aliments i begudes de la UE, de les que 23 són espanyoles. Es consoliden també la protecció de 100 denominacions d’origen espanyoles de vins i licors.

També preveu beneficis potencials en comerç de serveis i inversions, facilita el reconeixement de qualificacions professionals i millora la mobilitat dels treballadors. També obre el mercat de la contractació pública a empreses europees, entre elles les catalanes.

Per tant no és només un acord per a la supressió d’ aranzels sinó que els aspectes abordats són molt més amplis que en d’ altres acords comercials  internacionals subscrits fins ara.

Aquest pot ser el model pels acords que s’estan ara negociant amb el Mercosur, un mercat de 250 milions de persones.

El CETA va ser aprovat al Febrer de 2017 pel Parlament Europeu i ara queda  la ratificació dels respectius parlaments dels Estats Membres. A Espanya la ratificació va tenir lloc aquest dijous   29 de Juny.

Per a mes informació :

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/index_es.htm

Comments for this post are closed.