EU – CANADA (CETA) ACORD ECONÒMIC I COMERCIAL GLOBAL (AECG)

L’acord subscrit entre la UE i Canadà, és l’acord més modern i ambiciós tancat fins a la data. El CETA aborda un ampli espectre de mesures. Suposa la desaparició de pràcticament el 99% dels aranzels que suporten els bens i serveis que exporten aquestes empreses. Entre aquests bens destaquen els productes industrials, molt especialment el ……
Llegir més »