AJUTS PROGRAMA CUPONS A LA INTERNACIONALITZACIO 2017

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de novembre de 2017, o fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària dels ajuts. La intensitat de l’ajut serà d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim d’ajut de 4.000 euros i el cost subvencionable màxim serà de 5.000 euros.

Els serveis que es presentin per obtenir aquests ajuts s’hauran d’iniciar a partir de la data d’inici de l’actuació indicada pel sol·licitant en la sol·licitud de subvenció i dins de l’any de la convocatòria i hauran de finalitzar en un termini màxim de 8 mesos a comptar des d’aquesta data.
Llegir +

MERCATS ALTERNATIUS A EUROPA

Plantejar-se créixer internacionalment en mercats alternatius als europeus,   requereix fer una reflexió prèvia i contestar alguna de les preguntes que s’han plantejat durant el desenvolupament d’aquest Workshop, i al que han assistit empreses exportadores que tenen centrada la seva activitat exportadora principalment a Europa. Llegir +

Mark Renom: “L’anàlisi previ del mercat és essencial”

Mark Renom, Export Manager  de l’empresa KEYA

KEYA va ser fundada el 1965 com a fabricant de panys. En aquells temps, la producció estava orientada als panys de pestell per a fabricants de mobiliari. Passat aquest primer període i seguint les necessitats emergents del mercat de l’època, vam decidir començar una nova línia de productes: l’àmpliament conegut pany de moneda KEYA, que es pot trobar a les taquilles de tants supermercats i centres esportius d’Espanya.

Actualment, després de 50 anys dissenyant i fabricant panys de pestell i de moneda, a KEYA hem pres una decisió estratègica: Durant aquest darrers anys hem desenvolupat una nova línia de panys electrònics i sistemes de gestió RFID, actualment disposem d’una complerta gama de panys per a la gestió de taquilles i mobiliari comercial.

A KEYA, dissenyem i fabriquem panys equipats amb les últimes tecnologies.

Llegir +

Prestació de Serveis a l’Exterior

Cada cop és més freqüent que trobem empreses que han estat contractades pels seus propis clients a Espanya  o directament per clients estrangers, per realitzar determinades obres o serveis fora del territori espanyol.

Arribat aquest cas l’empresa haurà de tenir en compte  les gestions, formalitats i/o documentació  que cal preparar per tal que la  seva actuació  a l’exterior sigui conforme tant amb la normativa espanyola com amb la normativa local del país de destí.

En principi la prestació de serveis en l’àmbit de la Unió Europea està liberalitzada si bé això no significa que no s’hagin de complir una sèrie d’obligacions documentals i de comunicació, a banda de tenir en compte els aspectes fiscals i laborals del desplaçament de treballadors. Llegir +